הורים לילדים צעירים?
האם אתם מוכנים כלכלית לחתונות של הילדים?
רוצים להגיע לחתונה מבלי
לקרוס כלכלית, מהחזרים
וגלגולי גמחי"ם?
Previous
Next

הגמ"ח הארצי - הפתרון האמיתי להגיע
לנישואי הילדים ללא עול כלכלי!

הגמ"ח הארצי הוקם לפני כ-5 שנים מתוך מטרה אחת: לאפשר להורים להגיע לנישואי ילדיהם רגועים יותר נפשית וכלכלית. הגמ"ח הארצי נוסד ע"י הרה"ג שמואל פאלי, הרה"ג אברהם פראגר, הרה"ג יוסף מילר והרה"ג יוסף צור.
הגמ"ח מנוהל בנשיאות ובפיקוח הגאון רבי אליהו אליעזר דסלר שליט"א ובהכוונת והמלצת הדיין הגאון רבי מנדל שפרן שליט"א, יחד עם רואי חשבון ואישור אקטוארי. התכנית פעילה מזה 4 שנים, תחילה יועדה כגמ"ח קהילתי, אלא שעם התרחבות הביקוש הרב מקהילות נוספות במגזר החרדי הוחלט לאפשר צירוף של משפחות מכלל האוכלוסיה החרדית, לתכנית הייחודית.

הגמ"ח הארצי, שהוקם ללא
מטרות רווח בשביל לתת לך

גם חסכון
לעתיד

כל הכסף שלך
חוזר אליך

גם גמ"ח עם
המעשרות

הכסף שלך עוזר
בינתיים לאחרים

וגם הלוואה
ל-6 ילדים!

הפקדה אחת מעניקה הלוואה ל-6
חתונות

וגם החזרים
חסרי תקדים

הלוואה בפריסה
של 300
תשלומים!

כן, אני רוצה לרשום את ילדיי!

תכנית הגמ"ח - 100% לשם חסד!

100% מההפקדה חוזרת לאחר החזר ההלוואה!

למה הגמ"ח הארצי?

כי אין לגמ"ח הארצי כוונות רווח כלל, והוא אינו מפעל כלכלי. כל הכסף שאתם מפקידים לילדים שלכם הוא שלכם, וחוזר אליכם בבוא העת במלואו! למעט 13 שקלים מידי חודש, שנועדו לסבסוד המערכת, והפעלתה.

הגמ"ח הארצי הוא היחיד המאפשר פריסת תשלומים נוחה ורחבה שלא מביאה לקריסה כלכלית בעקבות ההחזרים!

הגמ"ח הארצי הוא היחיד המכסה 6 ילדים בהפקדה אחת! על כל אחד מששת הילדים תקבלו בבוא העת הלוואה נפרדת!

כל הפקדה לגמ"ח הארצי, היא 100% חסד, את ההפקדות לגמ"ח הארצי ניתן לכחילה להוריד מכספי מעשרות ולהשתמש איתם בבוא העת לנישואי הילדים.

לגמ"ח הארצי יש אישור אקטוארי (מבקר פיננסי) בנוסף לרואי חשבון, על המערכת הכלכלית.

כל התשובות לשאלות שלכם

למה הגמ"ח הארצי?

לגמ"ח הארצי שלושה מאפיינים עיקריים שמאפיינים את החזון שלנו:
1. פריסת תשלומים מוכפלת, שעוזרת לך לא לקרוס בשלבי ההחזרים
2. ההפקדה נשארת שלך ואתה לא משלם על ההלוואה עשרות אלפי שקלים.
3. ללא שום חשש ריבית לחומרא שבחומרא.
אם אתה רוצה לקבל ל-6 ילדים 240 אלף ש"ח, שזה סה"כ של 1,440,000 ש"ח, אתה צריך להחזיר כל חודש 4,800 ש"ח לשישה ילדים יחד! ובנוסף עם סיום נישואי הילדים והחזר ההלוואות יעמוד לך חסכון עצום של 432,000 ש"ח שחוזר אליך בשלמותו. אתה לא משלם על ההלוואה, אתה מפקיד, מקבל הלוואה ומקבל בבוא העת את כל הכסף חזרה, 100% גמ"ח!

מי הם האחראים של הגמ"ח הארצי?

הגמ"ח הארצי מלווה ע"י משרד רואי חשבון, ואקטואר צמוד.
כמו"כ גדולי ישראל סמכו את ידיהם על הגמ"ח הארצי, הגמ"ח הארצי מתנהל בפיקוח ובתמיכה של הדיין הגרמ"מ שפרן שליט"א, הגר"א דלסר שליט"א וגאב"ד העדה החרדית הגרי"ט וייס, כמו"כ יש את וועדת הרבנים המפקחת על ניהול הגמ"ח, כאשר כאמור הגמ"ח ללא מטרות רווח כלל 100% חסד. *למעט 13 שקלים דמי ניהול לכל תכנית.

מי אמר שהתכנית לא תקרוס בבוא העת?

קודם כל, התכנית הכלכלית של הגמ"ח הארצי מאושרת ע"י אקטואר (מבקר פיננסי) ומלווה ע"י משרד רואי חשבון. העקרון של התכנית הכלכלית, היא שכל מצטרף מכסה מלווה. התכנית כל כך פשוטה וגאונית שיש קהילות מסויימות שהעתיקו את התוכנית בגרסה מסוימת. כמו"כ זכתה התכנית לקבל את אישורו והסכמתו הנלהבהת של הדיין הגאון רבי מנדל שפרן שליט"א שבדק עד לפרטים הקטנים של התכנית הכלכלית.

רק 40 אלף שקל לילד, זה לא מספיק לחתונה!

40 אלף ₪ זו יחידה בסיסית ממנה מתחילים. כל הורה יכול לבחור להפקיד כמה יחידות, וזה מה שאנחנו ממליצים, שנית, וזה הנתון הכי חשוב, זה לא 40 אלף ₪ לילד, אלא לשישה ילדים בהפקדה אחת!
התכנית מיועדת לכל אחד: מצד אחד, לאלו המעוניינים רק בכיסוי עלויות החתונה, ולהם מספיקה יחידה אחת של 40 אלף, וכן לאלו שרוצים להגיע לכל ילד עם בסיס לדירה – כהון עצמי, ולכן כאן הוא יצטרך מספר יחידות. במצב כזה לא מגיעים כלל לחובות שמצטברים מחתונה לחתונה.

סכומי ההפקדות גבוהים מידי

חשוב להבדיל בין התכנית הזו לתכניות אחרות: דבר ראשון ההפקדה נשארת שלך, כך שבכל מקרה הכסף שלך ואתה לא תורם או מוותר על שקל כלל, כל השקעה שאתה כעת משקיע חוזר אליך בשלמותו בבוא העת. חוץ מזה שווה להפקיד קצת יותר עכשיו שאתה עדיין לא מחתן ואין כל כך חובות והוצאות, בשביל לקבל אחרי זה פריסת תשלומים מטורפת בתקופות שהלחץ הכלכלי הרבה יותר קשה. זו ההשקעה הכלכלית הכי נכונה, גם בשביל לקבל הלוואה גדולה בבוא העת, וגם בשביל לקבל את הכסף חזרה.

מה הבטחונות שיש לגמ"ח?

לגמ"ח יש בטחונות של תורמים שהפקידו מאות אלפי שקלים לטובת הגמ"ח, וכן הגמ"ח בנתיים צובר הון עצמי גבוה בהלוואות במסגרת תוכנית 'עזרת אבותינו' שמלווה את הכסף ומקבל את דמי הניהול החודשיים שמגדיל את קופת הגמ"ח. מלבד זאת שהתוכנית עצמה יש לה היתכנות גם בלי שקל של ביטחונות.

האם אין כאן שאלה של ריבית?

בתוכנית מעין זו נדרשת זהירות עצומה שלא להיכשל חלילה בעוון רבית – כגון איסור 'הלווני והלווך' ועוד.
בנוסף לכך, אמנם תכנית "הגמ"ח הארצי" בשונה מתכניות דומות – נוסדה ופועלת למען הציבור וללא רווחים כלל – אבל בכדי לתפעל מערך עצום שכזה נדרשים החברים להשתתף בדמי ניהול סמליים (בסך כ-13 ₪ לתכנית) המכסים את העלויות הישירות של תפעול הגמ"ח – גם בגביה סמלית זו עלולים להתעורר שאלות בנושאי ריבית.
בהכוונת גדולי ישראל נכנסו לעובי הקורה גדולי מורי ההוראה בענייני רבית – הגאון רבי נחום יברוב זצ"ל, ויבלחט"א הגאון הגדול רבי מנחם מנדל שפרן שליט"א – ולאחר יגיעה עצומה סידרו את כל ענייני "הגמ"ח הארצי" כך שיהיו נקיים מחששות ריבית לפי כל שיטות הפוסקים – לכתחילה שבלכתחילה.  

כן, אני רוצה לרשום את ילדיי!

המכתב הנלהב של הדיין הגאון
רבי מנחם מנדל שפרן שליט"א

הרבנים העומדים מאחורי התכנית,
הרב אליהו אליעזר דסלר, הרב עזריאל אויערבך,
והרב יצחק טוביה וייס שליט"א

אישור רואה חשבון

אישור האקטואר

18 שנה אתם
מתכוננים לרגע הזה

רכז נציגי הקהילות הרב יוסף חיים וייס

הרוגע הכלכלי שלכם מתחיל בטלפון אחד:

או שלחו למייל: a9969959@gmail.com